Roza Šibenik r.Apich i Alfonsus Šibenik

Roza Šibenik r.Apich i Alfonsus Šibenik sa djecom krajem 1. svjetskog rata na imanju u Lipi

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.