Ban Šubašić na otvorenju Državne ženske realne gimnazije 19. 11. 1939.

Ban Ivan Šubašić na otvorenju Državne ženske realne gimnazije 19. 11. 1939. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.