Tehnička škola 1982.

Tehnička škola 1982. godine - Peris, Lulić, Grgurić, Jurčević, Došen i Arbutina

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.