"Mali anđeli" - Božićna priredba 24. 12. 1929.

"Mali anđeli" - Božićna priredba održana na Badnjak 1929. godine (24. 12. 1929. godine)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.