1000.-ti kupac u Željeznariji

1000.-ti kupac u Željeznariji - na poklon dobio vagu

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.