Fantomi i Kemal Monteno 1970.

 Fantomi i Kemal Monteno 1970. godine u Školskoj sportskoj dvorani

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.