OŠ Švarča 1958.

Osnovna škola Švarča 1958. godine, Đurđica Šubašić sa učenicima

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.