Djevojačka škola - 1942.

Na slici su djevojčice iz Djevojačke škole u Karlovcu 1942. godine. Zbog rata se škola selila na nekoliko lokacija, a ova fotka je snimljena u današnjoj Osnovnoj školi Braće Seljan.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.