Regata na Kvaki 1950.

Regata Veslačkog kluba Korana na Kvaki 1950. godine - na slici: Hofman, Cvitak, Škrtić, Filipac 

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.