"Peta rijeka" 1978. u Zadru (Borik)

"Peta rijeka" 1978. godine u Zadru (Borik)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.