Crikvenica 1935.

Selce i Crikvenica zadnjih su stotinjak godina atraktivna turistička destinacija Karlovčana.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.