Gimanzija 1D - u Selcu 1980.

Gimanzija 1D - u Selcu 1980. godine - na slici Parija Papić, Ante Barač, Edita Gojmerac, Silvana Smilek, Dražen Domijan, Danijela Žibrat i Grga

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.