Poplava 1966.

Poplava 1966. - fotografirano sa Starog grada Dubovca 4. 12. 1966.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.