Maturalno putovanje Gimnazijalaca 1969.

Maturalno putovanje dva razreda Gimnazije 4.b i 4.c. - Budimpešta-Prag-Beč. Snimljeno u Beču, Schonbrunn Palace 1969. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.