Ekipa Štamparije Ognjen Prica 1975. - prvaci u nogometu (radničke igre)

Ekipa Štamparije Ognjen Prica 1975. - prvaci u nogometu (radničke igre): selektor Ranko Mihajlović, Tone Kasunić, Perica Martinac, Ivan Ljubenko Beli, Cico Peris, Vlado Justament, Miroslav Medarić, Ivan Curman, Ico Lang

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.