Ulica Miroslava Krleže 1981.

Ulica Miroslava Krleže 1981. godine - Novi centar, Velebit

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.