NK Lola Ribar 1975.

NK Lola Ribar 1975. godine - Stoje: Tot, Mastalić J., Vuković, Ribić, Latković, Dubravko Oreskovic-Fofo, Milčić, Miljuš, trener čuče: Jurajić, Mastelić B., Vasiljević, Plavetić J., Sekulić, Plavetić M.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.