Nogometni klub Turbina 1956.

Nogometni klub Turbina 1956. godine: Blagaić, Relić, Vujnović, Rogić, Špoler, Takač, Kuzman, Žegarac, Rustija, Biturajac i Mileusnić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.