Gimnazija, 4. razred - školska godina 1948./1949.

Gimnazija, 4. razred - školska godina 1948./1949. pred odlazak na ekskurziju u Split. Donji red 3. s desna Zdenka Krizmanić rođ. Sorko.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.