Ekonomska škola - slet u Beogradu 25. 5. 1973.

Ekonomska škola - slet u Beogradu 25. 5. 1973. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.