Mačekova ulica - Union 1987.

Mačekova ulica 1987. godine (Ul. dr. Vladka Mačeka) - Union

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.