Zavjet Petra Grgeca

Karlovački slikar Petar Grgec zavjetovao se 1991. godine, početkom Domovinskog rata, da će tek povratkom hrvatske vojske i policije na naše državne granice obrijati bradu. Nakon sedam godina, u siječnju 1998. godine, u frizersko-brijačkom salonu Drage Pudine, Petar Grgec obrijao je bradu i time ispunio zavjet.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.