Cvjetni korzo 27. svibnja 1954.

Cvjetni korzo 27. svibnja 1954. godine, na fotografiji dječak u sredini, u bijelom je Boris Kranjčec -  Jarbol (poginuo 7. 10. 1991 u obrani Karlovca).

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.