Prva pričest na Dubovcu 1958.

Prva pričest na Dubovcu 1958. godine - u sredini vl. Marijan Radanović

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.