Prva pričest, Ljubica Matković rođ. Majerle, oko 1915.

Prva pričest, Ljubica Matković rođ. Majerle, oko 1915. 

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.