Hrvatski dom 1964. - "brucošijada" geodeta

Hrvatski dom 1964. - "brucošijada" geodeta (Cvitković)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.