OŠ Dragojla Jarnević, 4 razred u Ilovačkoj šumi 1963.

OŠ Dragojla Jarnević, 4 razred u Ilovačkoj šumi 1963. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.