Prva pričest 1987. - Crkva Presvetog Srca Isusova u Senjskoj ulici

Prva pričest 1987. - Crkva Presvetog Srca Isusova u Senjskoj ulici, vlč. Josip Zidarić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.