Ivan Derganc kao desetnik Austro-Ugarske vojske u Karlovcu 1916. godina

Ivan Derganc kao desetnik Austro-Ugarske vojske - Karlovac, cca. 1916. godina

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.