Aleksandar i Olga Fuchs sa djecom Aleksandrom i Martom

Aleksandar i Olga Fuchs sa djecom Aleksandrom i Martom u Karlovcu, na Gazi u Domagojevoj 14, kući braće Seljan. Olga Seljan (1873. – 1948.) sestra je Mirka i Stjepana Seljan, slavnih istraživača (Braća Seljan). Olga Seljan udala se za majora Aleksandra Fuchsa (1855.-1938.)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.