NK Karlovac na otovorenju novog stadiona 1975. godine

Nogometni klub Karlovac  prije utakmice sa NK Leotarom na otovorenju novog stadiona 1975. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.