Štafeta mladosti

Štafeta mladosti ispred Tekstilke 1982. ili 1983. godine, na fotografiji Zoran Vukajlović i Danijela Grba

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.