Slađana Kilibarda i Zoran Jeremić pjevaju Djedu Mrazu u Domu JNA 1975. ili 1976.

Slađana Kilibarda i Zoran Jeremić pjevaju Djedu Mrazu u Domu JNA 1975. ili 1976. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.