Bijelo dugme u Sportskoj dvorani 1978. - Željko Bebek

Bijelo dugme u Sportskoj dvorani 1978. godine - Željko Bebek

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.