Selce 1978. ili 1979. godine

Selce 1978. ili 1979. godine: Perica Fišić, Marina Benčan, Marina Pavičić (Pavlaković ) i Damir Benčan

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.