Autobusno stajalište u Radićevoj ulici 1980. godine

Autobusno stajalište u Radićevoj ulici, Goran Stanojević (Bač), Davor Jakara (Đeki) , Aleksandar Resanović (Aco) prije puta u Krašić 1980. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.