Mišo Vučinić i mama Maca kraj "Glorijete" i magnolije 1957. godine

Mišo Vučinić  i mama Maca kraj "Glorijete" i magnolije 1957. godine. (Nakon otpadanja prekrasnih latica ostali bi „štapići“  kojima smo mogli po betonu i kamenu crtati i pisati sve što dječja mašta vidi - Mišo Vučinić)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.