Franjo Koren - slikar i boem 1970. godine

Franjo Koren - slikar i boem
Franjo Koren (1929. – 1982.) cijeli je svoj život slikao. Nažalost nije uspio upisati Akademiju već je radio kao kriminalistički inspektor i živio boemski. Korenov opus sadrži pejzaže, portrete, grafike, ulja na platnu, pastel na papiru, akvarel na papiru, tuš na papiru.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.