Biciklistička utrka kroz Karlovac 1979. godine

Biciklistička utrka kroz Karlovac 1979. godine povodom 400. godišnjice grada

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.