Prva pričest 6. lipnja 1975. u crkvi Presvetog Trojstva

Prva pričest 6. lipnja 1975. u crkvi Presvetog Trojstva - pater Željko Paurić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.