Hrvatski radio Karlovac - režija 1986. godine

Hrvatski radio Karlovac - režija 1986. godine: Mladen Muić, Edita Gojak, Mišo Milovanović, Antun Petrekanić Lala, Viktor Zobec i Ladislav Medunić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.