Hrvatski radio Karlovac 1986. godine: Edita Gojak i Mišo Milovanović

Hrvatski radio Karlovac - režija 1986. godine: Edita Gojak i Mišo Milovanović

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.