Izlet na Plitvička jezera članova ZORE 10. srpnja 1930. godine

Izlet na Plitvička jezera članova ZORE 10. srpnja 1930. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.