Tehnološki školski centar 1. F razred, 1974./1975.

Tehnološki školski centar 1. F razred, školska godina 1974./1975., razrednica Zarijević Katica

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.