Korana - poplava 1966. godine (3. prosinca 1966. godine)

Korana - poplava 1966. godine (3. prosinca 1966. godine)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.