4. karlovačka speleološka škola - Jopićeva špilja u svibnju 1983. godine

Bivakiranje u Jopićevoj špilji u svibnju 1983. godine, tjekom 4. karlovačke speleološke škole. S desna na lijevo: Predrag Petojević, Bruno Konjević, Željka Štedul, Sanja Đarmati, Dubravko Magdić, Krvoje Korais, Igor Jelinić, Alenka Lavrinc, Renato Novosel i Aleksandar Kosanović
foto: Zvonko Đarmati

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.