Djeca iz Naselja Nade Dimić br. 8, 1959. godine

Djeca iz Naselja Nade Dimić br. 8, 1959. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.