Dragica Mrkonjić 1933. godine u parku kod kina Edison uz "gajbicu"

Dragica Mrkonjić 1933. godine u parku kod kina Edison uz "gajbicu"

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.