Karlovačke dame u šetnji Radićevom ulicom - u sredini Jelena (Seka) Pocrnić 1948. ili 1949. godine

Karlovačke dame u šetnji Radićevom ulicom - u sredini Jelena (Seka) Pocrnić 1948. ili 1949. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.