Osnovna škola "Mile Mraović Simić", 2. A razred, 1969. godina, učiteljica Milka Mrazovac

Osnovna škola "Mile Mraović Simić", 2. A razred, 1969. godina, učiteljica Milka Mrazovac
proslava nove 1969. godine
Gore - Jadranka Savić, Tanja Kljaić, Mirko Lulić, Irena Prstec, Dražen Frketić, Darko Brozović, Astrid Rogoz, Snježana Pavić, Jelena Matić, Mario Meštrović, Zlatko Galović, Radojka Romčević, Vlatko Stipetić, Marina Lještak. Ovo dvoje iza Marine ne znam. Učiteljica Milka Mrazovac, ispod nje Višnja Pavlić, Draženka Polović, Vera Krmar. Dolje čuče - Čedomir Tatalović, Davorin Beršinić, Dragan Šćekić, Želimir Ivezić, Zlatko Kljajić, Darko Posinig, Darko Šegavić, Zoran Đurović, Damir Pintar, Mirjana Pajić, Goran Popović i Ratko Šćekić.
Hvala Čedomiru Tataloviću na imenima

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.